Lämmön ja kylmän hybridiratkaisut tukemassa Suomen Urheiluopiston strategiaa sekä Energiasiirtymää

Kirjoittaja Mika Jokinen

26 maaliskuun, 2022

Vierumäellä toimiva Suomen Urheiluopisto tuottaa ja kehittää koulutuksen, liikunnan ja huippu-urheilun kansainvälisen tason palveluita. Opetus-, kokous-, urheilu- ja liikuntatilojen energia- ja infrapalveluista vastaa Vierumäen Infra Oy. Alueen kiinteistöjen hoito ja niitä palveleva lämpö- ja kylmäverkosto sekä kustannustehokas hankinta ja tuotanto antaa toimintaedellytykset palveluiden tuottamiseen sekä tilojen optimaalisen olosuhteiden ylläpitämiselle.

Aloitimme tehostamishankkeen v. 2019 kiinteistö- ja hankintajohtaja Paavo Leinosen johdolla. Isot haasteet kirkastuivat nopeasti: lämmön ja kylmän hankinnan ja tuotannon kustannukset sekä operatiivisen toiminnan tehostaminen. Samalla oli parannettava lämmön sekä aluejäähdytyksen jakelun toimintavarmuutta. Urheiluopiston alueen kaukolämpötoimittaja on Vierumäen kylällä toimiva Versowood. Kaukolämmön rinnalle oli rakennettu kattava nestekaasukattiloihin ja kiinteän polttoaineen kattilaan perustuva vara- ja huippukapasiteetti.

Aikaisemmin täysin manuaalinen järjestelmä on nyt automatisoitu. Jos kaukolämpötoimittajalla on ongelmia, Vierumäen Infran kattilat käynnistyvät ja varmistavat riittävän lämpötilan Opiston sekä Holiday Clubin toimituskohteissa. Automatisoitu kattilalaitos täydentää lämpöpumppuihin perustavaa tuotantoa. V.2021 alussa otettiin käyttöön jäähallin jäädytyslaitteiston hukkalämmön hyödyntävä lämpöpumppu, jonka tuottama lämpö johdetaan alueen kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumpulla saavutettu päästövähenemä on 1540 tn CO2 / vuosi.

Lämpöpumput ovat myös keskeisessä roolissa alueen kaukojäähdytyksen tuotannossa. Jäähdytykseen käytettävää vettä kierrätetään Valkjärven ja Suurjärven pohjassa olevassa putkistossa. Kesäaikaan järviveden lämpötilan noustessa kaukojäähdytystä tehdään lämpöpumpuilla ja jäähdytyksen tuottama lämpö johdetaan takaisin järveen. Ainoastaan huippuhelteillä otetaan käyttöön erillinen kylmäkone.

Operatiivinen toiminta ja kehityshankkeet toteutetaan Vierumäen Infran johdolla. Hyödynnettävien lämpölähteiden mm. järvilämpö ja alueen muut hukkalämmöt hyödyntämistä selvitetään ja valmistellaan toteutukseen. Samaan aikaan toteutetaan kiinteistöjen energiatehokkuusparannuksia ja tilojen älykkäiden ohjausjärjestelmien kehityshankkeita.

Vierumäen energiatoiminnoissa ensisijainen tavoite on ollut toiminnan tehostaminen ja toimitusvarmuuden parantaminen sekä Suomen Urheiluopiston toimintaedellytysten turvaaminen. Samalla investoidaan energiasiirtymään, jossa polttamisesta siirrytään lämpöpumppuihin perustuvaan lämmön ja kylmän tuotantoon.

Mika Jokinen